China, Guangzhou, 15-10-2018. Guangzhou Cantonese Exhibition Fai