Výlet počas pracovnej cesty do Číny

25. júla 2019