Financovanie dovozu z Číny a Ázie

INVELT vám ponúka aj efektívne a inovatívne možnosti financovania vášho dovozu z Číny a Ázie.

Teraz máte možnosť využiť všetky výhody dovozu z Číny a Ázie, zefektívniť svoje podnikanie a optimalizovať svoj cash flow bez akéhokoľvek rizika. Vyberte si medzi unikátnou službou Delipay alebo výhodným financovaním Vášho dovozu prostredníctvom leasingu alebo úveru. Náš finančný špecialista vám ochotne predstaví všetky možnosti, ktoré sú vhodné pre vás.

Pozrite si všetky možnosti, alebo si kliknite na tú, ktorou chcete začať:

Platíte až po dodaní

DeliPay: dovoz z Číny platíte až po dodaní

So službou DeliPay jednoducho zaplatíte za váš tovar až po jeho dovezení z Číny do vášho skladu a peniaze sú dovtedy stále vaše. Ako to funguje?

Ako dovoz funguje štandardne?

Pri dovoze z Číny alebo iných ázijských krajín je všeobecným štandardom, že tovar musíte zaplatiť zálohovo ešte pred jeho výrobou, resp. najneskôr pred jeho odoslaním. To znamená, že najneskôr pred naložením tovaru na prepravu musí byť výrobcovi uhradený celý. Dovoz potom napríklad pri lodnej preprave z Číny trvá priemerne mesiac. To je čas, kedy už výrobca má vaše peniaze, ale vy ešte nemáte tovar.

Ako to funguje s DeliPay?

Vy neplatíte dodávateľovi (výrobcovi) žiadnu zálohu. Peniaze umiestnite na vinkulovanom účte v banke a sú vaše až do momentu dodania tovaru do vášho skladu. Po dodaní uvoľníte peniaze a zaplatíte za tovar. So všetkými formalitami vám samozrejme pomôžeme.

Aké sú výhody služby DeliPay?

 • Bezpečnosť: neplatíte nikam vopred, ale peniaze uložíte v banke na vinkulovaný účet
 • Cash flow: skrátite čas medzi výdavkom a príjmom do vašej firmy
 • Rýchlosť dodania: ázijský dodávateľ od vás nečaká na žiadne zálohy ani úhrady vopred, preto vyskladní alebo vyrobí váš tovar čo najskôr
 • Kompletné riešenie: profesionálne riešenie vášho dovozu bez rizika a za najlepších podmienok od dodávateľa po dodanie až k vám

Kedy je pre Vás vhodná služba DeliPay?

Napríklad ak ste dovoz z Ázie ešte nevyskúšali, alebo máte obavy posielať niekam peniaze dopredu. Služba DeliPay zabezpečí dvojnásobnú istotu: až do momentu dodania tovaru do vášho skladu sú peniaze stále vaše.

Aké sú podmienky a cena služby DeliPay?

Jedinou podmienkou je, že hodnota dovezeného tovaru pre využitie služby DeliPay musí byť minimálne 6  000 € bez DPH. Cena za službu je 1% z hodnoty transakcie. Bez ohľadu na to, ako dlho trvá preprava vášho tovaru z Ázie.

Bonus INVELT

Dodatočným bonusom od INVELT je odborná kontrola tovaru pred naložením na prepravu v hodnote 490 € (vrátane podrobnej kontrolnej správy). Za túto v rámci DeliPay neplatíte nič, navyše máte istotu že dostanete tovar presne podľa vašich požiadaviek a vyhnete sa tak komplikovaným reklamáciám.

Exkluzívna služba INVELT

Túto exkluzívnu službu vám vieme ponúknuť vďaka vysokým objemom obchodu, ale aj dôvere našich ázijských partnerov a medzinárodných finančných inštitúcií, s ktorými INVELT už vyše 15 rokov spolupracuje pri dovoze z ázijských krajín.

Financovanie dovozu z Číny prostredníctvom leasingu

Leasing:  financujte a odpisujte rovnomerne

Ako funguje leasing pri dovoze z Číny?

Pozrime si to na príklade dovozu stroja z Číny:

 • INVELT fakturuje predaj stroja na leasingovú spoločnosť
 • Vaša firma si zaradí stroj do majetku a bude uplatňovať odpisy do nákladov, t.j. ekonomickým vlastníkom stroja počas doby splácania finančného leasingu bude vaša firma.
 • Po splatení všetkých leasingových splátok a poplatku za predaj stroja na účet leasingovej spoločnosti sa vaša firma stane výlučným vlastníkom stroja.

Kedy je vhodný finančný leasing?

Finančný leasing je pre vás vhodný vtedy, ak si chcete uplatňovať odpočet DPH z kúpnej ceny stroja postupne, t.j. samostatne z akontácie a následne z každej mesačnej splátky počas celej doby splácania leasingu.

Aké sú výhody leasingu?

 • Využitím leasingového financovania môžete ušetriť váš vlastný kapitál a použiť ho na ďalší rozvoj vášho podnikania.
 • Minimálna doba splácania finančného leasingu sa odvíja od odpisovej skupiny kupovaného stroja.
 • Maximálna doba splácania finančného leasingu môže byť až 84 mesiacov.
 • Minimálna akontácia je možná už od 0%, avšak podlieha schváleniu zo strany leasingovej spoločnosti.
 • Súčasťou financovania je aj možnosť úhrady zálohových splátok kúpnej ceny stroja počas jeho výroby a dovozu, pred jeho dodaním a inštaláciou.

Aké sú ďalšie podmienky pri leasingu?

 • V prípade financovania stroja cez leasingovú spoločnosť je poistenie stroja počas celej doby splácania finančného produktu požadované zo strany každej leasingovej spoločnosti.
 • Poistenie stroja vám vieme zabezpečiť formou individuálneho poistenia plateného mimo splátok leasingu, alebo aj ako poistenie zahrnuté do mesačných splátok leasingu.

Bonus INVELT pri leasingu

 • Súčasťou našej služby je aj zabezpečenie kompletného all risk poistenia kupovaného stroja v renomovaných poisťovniach.
 • V prípade uzavretia individuálneho poistenia stroja vám budeme k dispozícii pri riešení prípadných poistných udalostí, ako aj v prípade potreby riešenia vašich požiadaviek voči poisťovni.
 • Sme vám k dispozícii počas celej doby splácania leasingu vo veci riešenia vašich prípadných požiadaviek voči leasingovej spoločnosti.

Financovanie dovozu z Číny úver

Úver: odpočítajte DPH a splácajte postupne

Ako funguje úver pri dovoze z Číny?

Pre porovnanie, pozrime si to opäť na príklade dovozu stroja z Číny:

 • INVELT fakturuje predaj stroja na vašu firmu.
 • Vaša firma si zaradí stroj do majetku a bude uplatňovať odpisy do nákladov, t.j. ekonomickým vlastníkom stroja počas doby splácania úveru bude vaša firma.
 • Po splatení všetkých úverových splátok na účet leasingovej spoločnosti sa vaša firma stane výlučným vlastníkom stroja, t.j. financujúca spoločnosť umožní zrušenie záložného práva v notárskom registri.

Kedy je pre vás vhodný úver?

Úver je vhodný vtedy, ak si chcete uplatniť odpočet DPH z kúpnej ceny stroja jednorazovo hneď na začiatku splácania úveru.

Aké sú výhody úveru?

 • Úrokové sadzby úverov od leasingových spoločností sú rovnaké alebo veľmi často aj výhodnejšie, ako úrokové sadzby v bankách
 • Minimálna doba splácania úveru sa neodvíja od odpisovej skupiny kupovaného stroja.
 • Maximálna doba splácania úveru môže byť až 84 mesiacov.
 • Minimálna akontácia je možná už od 20%, avšak podlieha schváleniu zo strany finančnej spoločnosti.
 • Úver vieme riešiť aj v prípade, že budete mať schválený projekt s nenávratný finančným príspevkom a časť kúpnej ceny stroja budete potrebovať dofinancovať úverom.
 • Súčasťou financovania je aj možnosť úhrady zálohových splátok kúpnej ceny stroja počas jeho výroby a dovozu, pred jeho dodaním a inštaláciou.

Aké sú ďalšie podmienky pri úvere?

 • Podmienkou pre načerpanie úveru bude zriadenie záložného práva na kupovaný stroj v notárskom registri v prospech leasingovej spoločnosti. Tu treba počítať s platbou notárskeho poplatku za zriadenie záložného práva.
 • V prípade financovania stroja cez leasingovú spoločnosť je poistenie stroja počas celej doby splácania finančného produktu požadované zo strany každej leasingovej spoločnosti.
 • Poistenie stroja vám vieme zabezpečiť formou individuálneho poistenia plateného mimo splátok úveru, alebo aj ako poistenie zahrnuté do mesačných splátok úveru.

Bonus INVELT pri úvere

 • Súčasťou našej služby je aj zabezpečenie kompletného all risk poistenia kupovaného stroja v renomovaných poisťovniach.
 • V prípade uzavretia individuálneho poistenia stroja vám budeme k dispozícii pri riešení prípadných poistných udalostí, ako aj v prípade potreby riešenia vašich požiadaviek voči poisťovni.
 • Sme vám k dispozícii počas celej doby splácania úveru vo veci riešenia vašich prípadných požiadaviek voči finančnej spoločnosti.