Nakopnite vašu firmu v druhej vlne.

Tipy pre firmy

Pandémia je opäť v plnom prúde. Sú firmy po prvej vlne lepšie pripravené zvládnuť druhú? Preštudovali sme pre vás tri zaujímavé prieskumy, ktoré vám môžu naznačiť, aké opatrenia majú zmysel, aby z toho vyšlo vaše podnikanie čo najlepšie. V prvej časti sa budeme venovať dátam, ktoré nám ukážu, ako sa v priebehu prvej vlny menili zámery a výdavky spotrebiteľov.

Trendy vo výdavkoch spotrebiteľov

Výsledky prieskumu, zameraného na vývoj nákupného správania spotrebiteľov počas prvej vlny pandémie na Slovensku, ukázali tesnú súvislosť s vývojom aktuálnej situácie. V troch meraniach, ktoré uskutočnila agentúra 2muse postupne koncom marca (1. meranie), začiatkom apríla (2. meranie) a na konci mája 2020 (3. meranie) sa ukázalo postupné zvyšovanie dopadu na finančnú situáciu domácností. 

Napríklad, oproti marcu sa v máji zdvojnásobil počet ľudí, ktorých sa kríza finančne dotkla z pohľadu platenia účtov a základných nákupov. Koncom mája priznal takéto  problémy spôsobené koronavírusom už takmer každý šiesty spotrebiteľ.

Graf finančnej situácie domácností

Zaujímavé však je, že napriek tomu ku koncu 1. vlny na prelome mája a júna obmedziť spotrebu už plánovalo o polovicu menej ľudí, ako na jej začiatku:

Obmedzovanie výdavkov domácností

Najvyššia miera obmedzovania výdavkov bola pritom proklamovaná v segmentoch gastro, výdavkoch na cestovanie a voľný čas a pri nákupe spotrebného tovaru. Prakticky vo všetkých najviac dotknutých segmentoch však už ku koncu 1. vlny spotrebitelia signalizujú citeľné oživenie:

Obmedzovanie výdavkov v kategóriách

Uvoľňovanie opatrení a opätovná dostupnosť tovarov a služieb tak má priamy vplyv na pomerne rýchle oživenie spotrebiteľských výdavkov – ľudia silno túžia po skončení obmedzení.

Zvyšovanie výdavkov očakávajú ľudia koncom mája najmä v segmente „zdravie, zdravotná starostlivosť“ avšak už výrazne menej oproti marcu a aprílu. Zvyšovanie výdavkov v segmente sporenie, šetrenie pripúšťala približne štvrtina ľudí počas všetkých troch meraní. 

Komentuje Michal Malík, CEO Invelt:

Budúca úspešnosť malých a stredných firiem závisí od dvoch faktorov: 1. Ako silno udrie druhá vlna koronakrízy a 2. ako sa dokážu firmy pripraviť a adaptovať na rôzne scenáre. Vo všeobecnosti je potrebné pripraviť sa na to, že sa zmenia pracovné podmienky aj návyky zákazníkov. Home office už nebude pracovný benefit, ale skôr podmienka pri vstupe do zamestnania. 

Očakávam tiež pokles masových konferencií, vzdelávacích eventov, ale napríklad aj služieb v oblasti fitness. Školitelia, tréneri, či kaderníčky si zvykli pracovať online, či chodiť ku klientom. A klienti si na tento benefit rýchlo zvykajú. Online obchod zaznamenal druhý boom a je otázne, či veľkopriestorové fitness štúdiá, nákupné či konferenčné centrá a hotely budú schopné získať svojich klientov v rovnakom objeme späť. 

Druhá vlna nám ukazuje, že kríza nemusí byť jednorazová, a môže sa opakovať niekoľko mesiacov, ba až rokov po sebe. Trh sa očistí o firmy, ktoré nemali vytvorené rezervy aspoň na dva-tri mesiace. Keďže nová skupina spotrebiteľov zatiaľ nie je vytvorená, jediným spôsobom, ako si udržať štandard, je správať sa efektívnejšie. Presťahovať sa do menších priestorov, zefektívniť výrobný proces, alebo nakupovať ekonomicky výhodnejšie produkty, či spotrebný materiál. 

Koronakríza je príležitosťou aj pre Invelt. Naše 15-ročné skúsenosti v hľadaní alternatívnych riešení sú preto cenným know-how, ktorými našim obchodným partnerom pomáhame nájsť východiská a nové príležitosti aj v tomto čase. Pomáhame napríklad pri zefektívnení výroby v podobe nových strojov. Pri šetrení na vstupoch na báze lacnejších surovín, obalov, či materiálov. Viacerí partneri oceňujú aj profesionálne poradenstvo a realizáciu vstupu do nových oblastí výroby či služieb, čím si jednoducho rozložia podnikateľské riziko a v prípade ďalšej krízy zaistia väčšiu flexibilitu a pevnejšiu pôdu pod nohami.

V článku boli použité dáta a grafy prieskumnej agentúry 2muse.