Prieskum covid-19 1. vlna

Graf finančnej situácie domácností