Ako sa dotkne obchodná vojna USA s Čínou európskych importérov?

11. júla 2019

O obchodnej vojne sa na vás valia informácie zo všetkých smerov, sú však takmer výlučne politického alebo makroekonomického charakteru a nehovoria o tom ako sa dotkne bežných dovozcov tovaru z Číny.

Dovoz kontajnerov z Číny

Už dochádza k presunu výroby z Číny, nie však v dôsledku obchodnej vojny

Veľa sa diskutuje o tom, či sa výroba z Číny bude presúvať do iných krajín Ázie. To sa už v súčasnosti deje (a bez ohľadu na obchodnú vojnu). Ide však o presun jednoduchej výroby tovarov s nízkou pridanou hodnotou, napríklad textilu a obuvi. Výroba sa presúva predovšetkým do krajín juhovýchodnej Ázie. Výroba textilu sa už niekoľko rokov čoraz viac presúva z Číny, napríklad do Bangladéša. Vietnam tiež nezaostáva a v súčasnosti sa v ňom okrem textilu začína koncentrovať aj výroba menej sofistikovaného nábytku.

Neverím však, že sa výroba pokročilých technológií, výrobných strojov, či zariadení, bude v rozmedzí pár rokov presúvať z Číny do iných krajín. V spomínaných juhovýchodných krajinách naďalej prevládajú problémy s nedostatočnou infraštruktúrou na podporu medzinárodného obchodu, nestabilným zásobovaním elektrickou energiou (napr. jej výpadkami), absencia pobočiek medzinárodných prepravných spoločností, ktoré najčastejšie využívajú importéri ako aj neexistencia online registrov typu Alibaba, na ktorých si jedným klikom nájdu importéri potenciálneho dodávateľa. Ak chcete napríklad nájsť dodávateľa vo Vietname, ideálne je zúčastniť sa výstavy priamo v krajine a získať prístup k tradičnej papierovej databáze na báze „Zlatých stránok“.

 

Očakávajte skôr „made by China in Vietnam“ ako „made in Vietnam“

Ak aj do určitej miery nastane presun výroby z Číny, bude výrazne v réžii čínskych firiem, ktoré budú za účelom znižovania výrobných nákladov vyrábať určitú časť zariadení v okolitých ázijských krajinách. Tak je tomu teraz už napríklad aj pri spomínanej výrobe textilu a obuvi. Značný počet čínskych tovární vyrábajúcich tieto produkty investovalo finančné prostriedky do kúpy výrobných tovární v Bangladéši, Mjanmarsku, či Vietname a momentálne už realizujú v týchto krajinách vlastnú výrobu. Pochopenie tejto dynamiky umožňuje získať nový pohľad na celú situáciu. Už by ste predsa neargumentovali, že hrozí neriadený presun výroby s Číny.

Vyrobené v Číne alebo v Bangladéši?

Vyrobené v Číne alebo v Bangladéši?

 

Zvýšené clá na tovar z Číny od USA môžu viesť z zvýšeniu cien pre všetkých dovozcov tovaru z Číny

Bolo by naivné očakávať, že zvýšenie ciel na čínske tovary iniciované amerických prezidentom, Donaldom Trumpom, neovplyvní cenu tovarov, ktoré z Číny budú dovážať európski importéri. Americkí dovozcovia samozrejme navýšia cenu tovarov, tak aby do nej premietli časť zvýšenia z nových ciel. Najväčšie americké firmy ale urobia všetko preto, aby nedošlo k extrémnemu zvyšovaniu cien pre finálnych spotrebiteľov nakoľko ide o veľmi nepopulárne opatrenia, ktoré môžu ohroziť ich reputáciu a trhovú pozíciu v USA. Budú teda tlačiť na čínskych výrobcov aby absorbovali aspoň polovicu nákladov spojenú so zvýšením cien v dôsledku cla a tým sa spolupodieľali na ich platení. Mnohé čínske firmy už v súčasnosti akceptujú určitý podiel spoluúčasti na úhrade zvýšených ciel. V nutnosti kompenzovať toto zníženie príjmov z exportu je pre nich prirodzené zvyšovať ceny produkcie, ktorú exportujú do iných krajín sveta mimo USA. Takto vlastne budú všetci svetoví importéri platiť za Trumpové zvýšené clá. Vyjednávanie cien aj slovenskými importérmi preto môže byť v budúcnosti oveľa ťažšie akým bolo doteraz.

Konkrétne dopady obchodnej vojny je v súčasnosti nemožné klasifikovať vzhľadom na nevyspytateľné konanie a rozhodovanie prezidenta Trumpa. Situácia však naznačuje, že to importéri budú mať v budúcnosti oveľa ťažšie.

Autor článku: Michaela Královičová

Ako hodnotíte tento príspevok?

Kliknite na hviezdu a hlasujte.

Priemerné hodnotenie 4 / 5. Počet hlasov 1

Článok ešte nemá hodnotenie

Zaujal Vás článok? Zdieľajte ho!
Zaujal Vás článok? Zdieľajte ho!