Nový rýchlotest na Covid a novinky pre firmy v druhej vlne pandémie

8. októbra 2020

ochrana firiem pred covid

INVELT s.r.o. nazbierala v prvej vlne ochorenia COVID-19 cenné skúsenosti, kedy sme našim klientov vedeli zabezpečiť mnohé u nás nedostatkové komodity. Pre zákazníkov sme doviezli 375 000 jednorazových rúšok, 40 000 FFP masiek a respirátorov s rôznymi stupňami filtrácie, ale napríklad aj plnoautomatický stroj na výrobu rúšok či dávkovací stroj na dezinfekciu i ďalšie komodity, po ktorých bol v čase prvej vlny pandémie vysoký celosvetový dopyt.

Najväčším problémom pre firmy však bolo vytvorenie bezpečného pracovného prostredia a udržanie efektívneho chodu firmy. Preto sme sa v druhej vlne zamerali najmä na túto oblasť.

Novinky pre firmy

Po postihnutí zdravia je najvážnejším následkom pandémie najmä postihnutie ekonomiky na makroekonomickej úrovni, ale najmä na úrovni jednotlivých firiem. Na zabránenie rovnakého negatívneho vplyvu v druhej vlne sme pripravili niekoľko noviniek, o ktoré firmy prejavili záujem. Ide najmä o rýchlotest na Covid s vysokou spoľahlivosťou, bezkontaktný teplomer s automatickým rozpoznaním tváre a dezinfekčný tunel či špeciálna dezinfekčná brána. Cena týchto pomôcok a zariadení je takmer zanedbateľná v porovnaní s úsporou času, udržaním efektivity pracovného procesu a bezpečnosti, ktoré prinášajú. 

Presný rýchlotest na Covid

Rýchlotest Covid

Niekoľkodňové čakanie na otestovanie a ďalšie čakanie na jeho výsledky potenciálne chorého zamestnanca je vážnym faktorom skomplikovania chodu a ekonomiky každej firmy. Vďaka intenzívnemu vedeckému výskumu sú dnes už dostupné testy, na ktoré sa nie je potrebné objednávať a ktoré čas celého testovania vedia skrátiť na niekoľko minút. Ich spoľahlivosť je pritom až 97,5%. Test sa vykonáva z jednoducho získanej kvapky krvi testovanej osoby. V prípade prítomnosti vírusu v tele, dokáže tento s vysokou presnosťou identifikovať. Dokonca dokáže identifikovať aj to, či testovaná osoba vírus v minulosti už prekonala – na základe protilátok, ktoré si telo vytvorí.

Bezkontaktný teplomer s dezinfekciou

Bezdotykový teplomer

Meranie telesnej teploty pri vstupe sa dnes už stalo štandardom vo väčšine firiem, ale aj škôl, úradov, verejných priestorov a pod. Najčastejšie je vykonávané vo veľmi krátkej vzdialenosti od testovanej osoby pomocou ručných infračervených teplomerov vyčleneným a zaškoleným pracovníkom. Toto však je už takisto možné vyriešiť pomocou pokročilých technológií.
Bezkontaktný teplomer nového typu samočinne meria telesnú teplotu človeka zo vzdialenosti 0,5-1,5 metra s maximálnou odchýlkou iba 0,3 stupňa Celzia. Rozpozná tvár človeka a pri zvýšenej teplote spolu s jej zobrazením zaznie varovný signál. Praktickým doplnkom je dávkovač dezinfekcie, ktorý umožní vstupnú kontrolu vybaviť jedným krokom a časovo výrazne skrátiť.

Dezinfekčné brány a tunely

Dezinfekčná brána

Ideálnym riešením v boji proti novému vírusu pre väčšie firmy a priestory s vyšším počtom ľudí (školy, nákupné centrá, výrobné haly a pod.) sú dezinfekčné brány. Tieto prinášajú nielen pocit, ale aj istotu čistého a sterilného prostredia.

Každú prechádzajúcu osobu v priebehu niekoľkých sekúnd nielen vydezinfikuje dezinfekčným sprejom ale aj naďalej chráni po dobu ďalších min. 60 minút. Tieto technológie sú dostupné v niekoľkých variantoch, podľa veľkosti priestorov a potrebného počtu dezinfikovaných osôb za časovú jednotku.

Vytvorenie bezpečného a čistého pracovného prostredia je v súčasnej dobe jednou z dôležitých výziev a faktorov dobrej starostlivosti o zamestnancov. Ak ešte máte otázky, radi vám poradíme.

Ako hodnotíte tento príspevok?

Kliknite na hviezdu a hlasujte.

Priemerné hodnotenie 4 / 5. Počet hlasov 3

Článok ešte nemá hodnotenie

Zaujal Vás článok? Zdieľajte ho!
Zaujal Vás článok? Zdieľajte ho!